Hình thức hoạt động

Thiết Kế Thanh Long

Là một trong những tổ chức được hình thành và hoạt động bởi vì muốn nâng cao thêm hiệu quả quảng cáo truyền thông thương hiệu của quý doanh nghiệp khi sử dụng công cụ để truyền thông.
1

Gửi yêu cầu

2

Thanh toán 50%

3

Thiết kế

4

Giao sản phẩm

5

Đánh giá

6

Thanh toán 50% còn lại